Bitlis

Urartular’ın yerleşim yeri olan Bitlis zaman içinde Asurlular, Medler, Pers Krallığı, Büyük İskender ve Doğu Roma İmparatorluğu hakimiyetine geçmiştir. Türklerin gelmeye başlaması üzerine şehir, Anadolu’nun kapılarının açma konusunda önemli bir rol üstlendi. Sırasıyla Eyyübiler, Harzemşahlar ve Moğollar’ın işgaline uğramış ve son olarak Çaldıran Savaşı’yla beraber Osmanlı’nın egemenliği altına girmiş. Bu süreç içerisinde sanat, ilim, kültür yönlerinden gelişmiş ve önemli bir merkez haline dönüşmüştür.

I.Dünya Savaşı’nda Çarlık Rusya tarafından işgal edilmiş ve Cumhuriyet’in ilan edilmesi ile de il olmuştur. Bitlis isminin hikayesi, Büyük İskender’in Bedlis adında ki komutana şehirdeki kaleyi yaptırmasından gelmektedir. Doğu’nun vadideki güzel şehri olarak anılıyor olsa da yeterli tanıtımlar yapılmadığından olsa gerek fazla turist tarafından ziyaret edilmiyor. Halbuki onlarca yıllık mazisiyle ne camiler, kümbetler, kaleler mevcut bu güzelim yerde… Yalnızca beşeri olarak da değil, doğasıyla da göz kamaştırıyor.

Gösterilecek bir içerik yok